Kategori arşivi: Genel

İsimleri.net Genel kategorisinde duyurular, blog gibi içerikleri yayınlamaktayız.

İş makineleri isimleri

İş Makineleri İsimleri Nelerdir? Ne İşe Yararlar? (Resimli ve Videolu)

İş makineleri isimleri nelerdir ve bu iş makineleri ne işe yararlar diye merak mı ediyorsunuz? Bu makalemizde sizlere inşaat, kazı, asfalt, yapı, köprü gibi çalışmalarda kullanılan çeşitli iş makinelerini resimli bir şekilde ne işe yaradıklarını öğreneceğiz.

Öncelikle hangi iş makinesini sevdiğinizi, eğer birisini kullanmak isteseydiniz hangisini kullanmak istediğinizi mutlaka yorumlarda belirtin 🙂 Şimdi öğrenmeye başlayalım.

İş makineleri isimleri ile ilgili bir video

Öncelikle iş makinelerinin kendi aralarında da gruplandırıldıklarını belirtmek isteriz. Biz de iş makinelerini gruplar halinde paylaşacağız.

Tırtıllı İş Makineleri

 • Traktör (Römorklu ve Römorksuz)
 • Buldozer
 • Kar Aracı
 • Orman Makinesi
 • Palet
 • Askeri Mühendislik Aracı
 • Greyder
 • Mini Yükleyici

Ekskavatörler

 • Amfibi Ekskavatör
 • Mini Ekskavatör
 • Dragline
 • Döner kepçeli ekskavatör
 • Kepçe zincirli ekskavatör
 • Paletli ekskavatör
 • Ekskavatör
 • Uzun mesafeli ekskavatör
 • Elektrikli maden küreği
 • Harmanlama makinası (reclaimer)
 • Buharlı kürek
 • Vakum ekskavatör
 • Yürüyen ekskavatör
 • Kanal kazıcı makine
 • Yarder

Taşıyıcı Kamyonlar

 • Damperli Kamyon
 • Kaya Kamyonu
 • Damperli Araç
 • Haulpak

Kazıyıcılar (Kazıyıcı İş Makineleri)

 • Beko Loder
 • Kepçe kazıcı
 • Hasat makinesi
 • Frsno Skreyper
 • Skreyper
 • Kovalı Kırıcı
 • Tiltrotatör
 • Yönlü sondaj makinesi

Yükleyiciler (Yükleyici İş Makineleri)

 • Yükleyici
 • Paletli Yükleyici

Kaldırıcılar (Kaldırıcı İş Makineleri)

 • İnsan Kaldırma Platformu
 • Kaldırma Masası
 • Vinç
 • Forklift
 • Çeneli Kepçe
 • Ayırma Taşıyıcısı
 • Konteyner İstifleyici
 • Teleskopik Yükleyiciler

Yol Makineleri

 • Finişer
 • Asfalt plenti
 • Asfalt kazıyıcı
 • Yol silindiri
 • Kompaktör
 • Tünel açma makinesi
 • TBM
 • Buraj makinesi
 • Sondaj makinesi
 • Kazık varyosu
 • Kultivatör
 • Beton mikseri
 • Alçak şasi yarı römork
 • Ağır nakliye aracı
 • Toprak sabitletici makinesi
 • Sokak süpürme aracı
 • Kar temizleme makinesi
Allah'ın 99 ismi ve anlamları

Allah’ın İsimleri Allah’ın 99 İsmi ve Anlamları

 • Allah(C.C.): Bütün eksikliklerden uzak, eşi benzeri bulunmayan, bütün isimleri kapsayan tek isim, tek ilah. İsimlerin sultanı.
 • Er-Rahmân: Dünyadaki bütün yaratılmışlara merhamet eden.
 • Er-Rahîm: Ahirette, müminlere sonsuz ihsanda, lütufta ve ikramda bulunan.
 • El-Melik: Kainatın sahibi, mülk ve saltanatı sürekli olan.
 • El-Kuddûs: Her türlü eksiklikten uzak olan.
 • Es-Selâm: Her tehlikeden selamete çıkaran.
 • El-Mü’min: Güven veren, koruyan.
 • El-Müheymin: Her şeyi gören gözeten.
 • El-Azîz: İzzet sahibi, her şeyin galibi.
 • El-Cebbâr: Kudret ve azamet sahibi.
 • El-Mütekebbir: Büyüklükte eşi ve benzeri olmayan.
 • El-Hâlık: Yaratan.
 • El-Bâri: Her şeyi uyumlu ve kusursuz yaratan.
 • El-Musavvir: Varlıklara şekillerini veren.
 • El-Gaffâr: Çok mağfiret eden.
 • El-Kahhâr: Her şeye hakim ve galip olan.
 • El-Vehhâb: Karşılıksız hibeler veren.
 • Er-Rezzâk: Rızkını veren.
 • El-Fettâh: Darlıktan kurtaran.
 • El-Alîm: Her şeyi en küçük detaylarını bilen.
 • El-Kâbıd: Dilediğine darlık veren.
 • El-Bâsıt: Dilediğine bolluk veren.
 • El-Hâfıd: Dereceleri alçaltan.
 • Er-Râfi: Şeref vererek yükselten.
 • El-Mu’ız: Dilediğini aziz eden.
 • El-Müzil: Dilediğini zillete düşüren.
 • Es-Semi: Her şeyi işiten.
 • El-Basîr: Her şeyi en iyi gören.
 • El-Hakem: Mutlak hakim olan. Hikmetle hükmeden.
 • El-Adl: Mutlak adil olan.
 • El-Latîf: Bütün incelikleri bilen.
 • El-Habîr: Her şeyden haberdar.
 • El-Halîm: Cezada, acele etmeyen.
 • El-Azîm: Pek yüce.
 • El-Gafûr: Mağfireti bol.
 • Eş-Şekûr: Çok sevap veren.
 • El-Aliyy: Yüceler yücesi.
 • El-Kebîr: Çok büyük olan.
 • El-Hafîz: Her şeyi koruyan.
 • El-Mukît: Her yaratılmışın rızkını veren.
 • El-Hasîb: Kulların hesabını gören.
 • El-Celîl: Azamet sahibi olan.
 • El-Kerîm: Çok ikram eden.
 • Er-Rakîb: Her an gören gözeten.
 • El-Mucîb: Duaları kabul eden.
 • El-Vâsi: İlmi ile her şeyi kuşatan.
 • El-Hakîm: Her işi hikmetli.
 • El-Vedûd: Kullarını seven, sevilmeye en layık olan.
 • El-Mecîd: Övgüye layık bulunan.
 • El-Bâis: Ölüleri dirilten.
 • Eş-Şehîd: Her yerde her zaman hazır olan.
 • El-Hakk: Var olan, hakkı gösteren.
 • El-Vekîl: Kendisine tevekkül edenlerin her işini yoluna koyan.
 • El-Kaviyy: Kudreti en üstün.
 • El-Metîn: Çok güçlü.
 • El-Veliyy: İnananların dostu.
 • El-Hamîd: Hamd ve senaya layık olan.
 • El-Muhsî: Tüm varlıkların sayısını bilen.
 • El-Mübdi: Örneksiz yaratan.
 • El-Muîd: Yeniden diriten.
 • El-Muhyî: Can veren.
 • El-Mümît: Ölümü yaratan.
 • El-Hayy: Sonsuz hayat sahibi.
 • El-Kayyûm: Varlıkları diri tutan.
 • El-Vâcid: İstediğini bulan.
 • El-Macîd: Kadri ve şanı büyük.
 • El-Vâhid: Fiillerinde, sıfatlarında ve zatında eşi benzeri olmayan.
 • Es-Samed: Herkesin muhtaç olduğu.
 • El-Kâdir: Dilediğini yapan.
 • El-Muktedir: Dilediği gibi tasarruf eden.
 • El-Mukaddim: Dilediğini yükselten.
 • El-Muahhir: Dilediğini alçaltan.
 • El-Evvel: Ezeli olan.
 • El-Âhir: Ebedi olan.
 • El-Zâhir: Varlığı açık olan. 
 • El-Bâtın: Yüceliği gizli olan.
 • El-Vâlî: Kainatı idare eden.
 • El-Müteâlî: Yüce olan.
 • El-Berr: İyilik ve ihsanı bol.
 • Et-Tevvâb: Günahları bağışlayan.
 • El-Müntekim: İntikam alan.
 • El-Afüvv: Affı çok olan.
 • Er-Raûf: Çok merhametli.
 • Mâlik-ül Mülk: Her varlığın sahibi.
 • Zül-Celâli vel ikrâm: Celal, azamet sahibi.
 • El-Muksit: Her işi birbirine denk yapan.
 • El-Câmi: Mahşerde bir araya toplayan.
 • El-Ganiyy: İhtiyacı olmayan.
 • El-Mugnî: Müstağni kılan.
 • El-Mâni: Dilemediği şeyi engelleyen.
 • Ed-Dârr: Zarar verenleri yaratan.
 • En-Nâfi: Fayda verenleri yaratan.
 • En-Nûr: Alemleri nurlandıran.
 • El-Hâdî: Hidayet veren.
 • El-Bedî: Eşsiz yaratan.
 • El-Bâkî: Ebedi olan.
 • El-Vâris: Her şeyin asıl sahibi olan.
 • Er-Reşîd: Doğru yolu gösteren.
 • Es-Sabûr: Cezada acele etmeyen.

Efe İsminin Anlamı Nedir? Efe Ne demek?

Efe isminin anlamı yiğitlik, mertlik ve cesaret anlamlarına gelmektedir. Özellikle Ege bölgesinde çokça kullanılan Efe ismi, köyün yiğidi, mert insanı anlamlarına da gelmektedir. Genellikle erkekler için kullanılan Efe ismi dürüstlük, abilik, yol göstericilik gibi kavramlarla da özdeşleşmiştir.

Efe İsmimim Anlamı Nedir?

Efe, özü sözü bir olan, korkmayan, haksızlık karşısında susmayıp baş kaldıran erkeklere denmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Efe ismini taşıyan kişiler yiğitlik, mertlik, cesur, zorluklara karşı göğüs geren, yardım sever, korkusuz ve iyi niyetli olarak bilinmektedir.

Efe İsminin Kökeni

Ege bölgesinin halkı ile bütünleşen Kurtuluş Savaşı yıllarında dağlarda düşmanlar için direnişi destekleyen ve düşmanlara büyük ölçüde zarar vererek kendi bölgesini temizleyen kişilere verilen bu isim, Efelik kavramından gelmektedir.

İsimleri.net açıldı!

Karmaşık isim listelerinden kurtulmanız için siz değerli ziyaretçilerimiz için aşağıdaki isimler ile ilgili içerikler paylaşmayı planlıyoruz.

Sizler de kendi beğendiğiniz isimleri yorum olarak yazabilir, isimler ile ilgili içeriklerimizi güncellememizde yardımcı olabilirsiniz.

İsimler Listesi

 • Bebek isimleri
 • Kız bebek isimleri
 • Erkek bebek isimleri
 • Kedi isimleri (Dişi, Erkek)
 • Köpek isimleri (Dişi, Erkek)
 • PUBG isimleri
 • CS:GO isimleri
 • Clan isimleri
 • Grup isimleri
 • Allah’ın isimleri
 • Peygamber isimleri
 • Kuranda geçen erkek isimleri
 • Kuranda geçen kız isimleri
 • Çiçek isimleri
 • Kuş isimleri
 • İş makineleri isimleri
 • İş yeri isimleri
 • WhatsApp Grup isimleri
 • Facebook Sayfa isimleri
 • Instagram sayfa isimleri
 • Hayvan isimleri
 • Keşfedilmemiş isimler
 • Gezegen isimleri
 • Eski Türk isimleri
 • Yunan Mitolojisi isimleri
 • Ülke isimleri
 • İllerin isimler listesi