isimleri


İsim: U Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri

2 Nis 2013 İsim Havuzu harfi ile başlayan isimler arasında bulunuyor.
Anlamı:

Uğan: Eski Türklerde gök tanrısı, Güneş, Ogan, Oğan
Uğra: Küçük, ufak
Uhde: Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev
Ulca: Savaşta ele geçirilen mal, olca
Ulcay: Rastlantılarla insanlara iyi ve kötü şeyler hazırladığına inanılan şey
Ulufer: Yüce, aydınlık, ulu ışık.
Ulviye: Yüce, yüksek, gökle ilgili
Umdu: Umutlanmış
Uraz: Şans, talih
Urçuk: İğ, kirmen
Urçun: Kurumuş iğde dalı
Uslu: Yaramazlık etmeyen, söz dinleyen, akıllı
Usulca: Yavaşça, duyurup sezdirmeden
Utkugül : Zafer gülü
Utkugün: Zafer günü, mutlu gün

İsim: T Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri

2 Nis 2013 İsim Havuzu harfi ile başlayan isimler arasında bulunuyor.
Anlamı:

Talia: Şans kısmet, önce.

Tan: Gün doğmadan önceki alacakaranlık.

Tansel: Sabah aydınlığı.

Tansu: Göklere yakışır.

Tanzer: Güneş doğarken gökyüzünün aldığı kızıllık.

Tara: Yıldız.

Taylan: Uzun boylu.

Tecer: Becerikli.

Temaşa: Gezme, seyretme.

Tendü: Yiğit, cesur kadın.

Tezcan: Telaşlı, heyecanlı.

Tezel: Eli tez, becerikli.

Tezer: Hızlı, çevik.

Tijen: Taç.

Tilbe: Derviş, gezginci.

Tomris: Pers kralı

İsim: T Harfiyle Başlayan En Güzel Erkek Bebek İsimleri

2 Nis 2013 İsim Havuzu harfi ile başlayan isimler arasında bulunuyor.
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Anlamı:

Tağalp: Dağ gibi yiğit
Talas: Yelin kaldırdığı toz; kasırga, fırtına
Talay: Dal gibi ince, Ay gibi güzel; çok büyük göl, deniz
Talaz: Dalga, kasırga, fırtına.bkz. Talas
Talu: İyi, güzel, seçilmiş, seçkin
Tamar: Bkz. Damar
Tamay: Dolunay, ay’ın dolgun durumu
Tamer: Bütünüyle yiğit, tam yiğit
Tamerk: Tam güçlü, özerk
Tan: Güneş’in doğmasından önceki zaman, şafak
Tanalp: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
Tanay: Şafak kızıllığının Ay’ı, şafak vaktinin Ay’ı
Tanberk: Şafak gibi aydınlık ve sağlam kimse
Tanbey: Şafak beyi, şafak vaktinin beyi
Taner: Şafak gibi aydınlık ve yiğit; şafak yiğidi
Tanerk: Şafak gücü; güçlü şafak
Tangör: Şafağın doğuşunu gör
Tanıl: Herkesçe bilin, ünlen, tanın
Tanju: Yücelik, ululuk, Çinlilerin Türk hakanlarına verdiği unvan, Kağan, hakan, hükümdar. Bkz Tanyu
Tankut: Uğurlu şafak vakti; şafak uğuru; kutlu şafak
Tansel: Şafak vaktinin seli
Tansoy: Şafak gibi güzel soydan kimse
Tansu: Şaşkınlık verecek denli güzel şe, olağanüstü şey, insanları Hayran eden ve doğaüstü sayılan olay, mucize
Tanyel: Şafak vaktinin yeli
Tanyer: Şafağın doğduğu yer
Taran: Tarla, geniş toprak, geniş yer
Tarhan: Soylu kimse, bey varsıl kimse
Tarkan: Eskiden bey, vezir gibi kullanılmış bir san; saygıdeğer kimse; Dağılmış bir durumda olan, karmakarışık, dağınık
Taşan: Yükselerek bulunduğu yerin kıyısından aşan, kabına sığmayan
Taşar: Kabına sığmaz, coşar, coşkun
Taşkın: Taşmış bir durumda olan, coşkun; su baskını
Taylan: Uzun boylu ve yakışıklı kimse
Tekant: Tek yemin
Tekay: Biricik Ay,
Tekin: Bir tane, biricik, bir benzeri daha olmayan; beyoğlu, yiğit şehzade
Teoman: Hun İmparatoru Mete’nin, yani Oğuz Han’ın babası
Tınaz: Ot ya da saman yığını; ekin yığını, yığı
Timuçin: Büyük Moğol İmaparatorluğu’nun kurucusu Cengiz’in asıl adı
Timur: Demir; Timurlenk, aksak timur da denilen ünlü Türk-Moğol İmparatoru, yıldırım Beyazıt’ tutsak eden kimse
Tokcan: Doymuş kimse
Toker: Gözü gönlü tok yiğit
Tolga: Savaşta askerlerin başlarına giydikleri demirden yapılmış koruyucu başlık
Tolonay: Dolunay, Ay’ın on dördündeki durumu
Tolun: Dolgun, dolun, bedir
Tonguç: Ilk çocuk; çocuk
Toprak: Toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla çürümüş organik Cisimlerden oluşan ve üzerindeki bütün canlılara yaşama ortamı sağlayan madde; kara; ülke, yurt; topraktan yapılmış
Toros: Anadolu’nun güneyinde, Akdeniz boyunca uzanan ünlü sıradağ
Toygar: çayırkuşu, tarlakuşu, torgay, turgay
Tuna: Karaormanlardan doğup Karadeniz’e dökülen, Abrupa’nın Volga’dan sonra en uzun ırmağı
Tunacan: Sevgili Tuna, can Tuna
Tuncel: Tunçtan yapılmış el
Tuncer: Tunçtan yiğit, tunç gibi sağlam yiğit
Tunç: Bakır, çinko ve kalayın karışımından oluşan, pirince Benzeyen koyu kızıl alaşım
Tunga: Alper Tunga adlı söylence yiğidinin adından biri; yiğit, güçlü; Kaplan türünden yırtıcı bir hayvan
Tutku: Bir şeye karşı duyulan aşırı istek eğilim
Türkcan: Can türk, sevgili Türk
Türker: Yiğit Türk, er Türk
Türkmen: Oğuz Türklerinin bir kolu ve bu koldan olan kimse

İsim: Erkek Sahabe isimleri

2 Nis 2013 İsim Havuzu harfi ile başlayan isimler arasında bulunuyor.
, , ,
Anlamı:

eErkek Sahabe İsimleri

Allahın arslanı ve Resûlullahın dâmâdı: Hz. ALİ BİN EBÎ TÂLİB
Resûlullahın okçusua d BİN EBU VAKKAS
Cennetle müjdelenenlerden: ZÜBEYR BİN AVVÂM
Peygamberimizin amcası: ABBÂS BİN ABDÜLMUTTALİB
Tefsîr âlimlerinin şâhı: ABDULLAH BİN ABBÂS
Hadîs-i şerîf yazması ile meşhûr sahâbî: ABDULLAH BİN AMR BİN ÂS
Uhud şehitlerinden: ABDULLAH BİN CAHŞ
Meleklerin yıkadığı sahâbînin oğlu: ABDULLAH BİN HANZALA
Resûlullahın elçilerinden: ABDULLAH BİN HUZÂFE
Kur’ân-ı kerîmi açıktan okuyan ilk sahâbî: ABDULLAH BİN MES’ÛD
En çok hadîs bilen sahâbîlerden: ABDULLAH BİN ÖMER
Resûlullahın şâiri: ABDULLAH BİN REVÂHA
Tevratta Resûlullahın alâmetlerini görüp Müslüman olan sahâbî: ABDULLAH
BİN SELÂM
Bedir’de babasına karşı savaşan sahâbî: ABDULLAH BİN SÜHEYL
Sâhib-ül ezân: ABDULLAH BİN ZEYD
Medîne’de muhâcirlerden ilk doğan sahâbî: ABDULLAH BİN ZÜBEYR
Âilece cömert olan sahâbî: ADİ BİN HÂTİM TÂİ
Meleklerin defnettiği sahâbî: ÂMİR BİN FÜHEYRE
Şehîd oğlu şehîd: AMMÂR BİN YÂSER
Meşhûr Arab dâhîlerinden: AMR BİN ÂS
Arıların koruduğu sahâbî: ÂSIM BİN SÂBİT
Kıblenin değiştiğini haber veren sahâbî: BERÂ BİN ÂZİB
Peygamber efendimizin müezzini: BİLÂL-İ HABEŞİ
Resûlullahın sancaktarı: BÜREYDE BİN HASİB
Sahâbenin en çok hadîs bildirenlerinden: CÂBİR BİN ABDULLAH
Cennete uçarak giden sahâbî: CA’FER-İ TAYYÂR
Cebrâil aleyhisselâmın, şekline girdiği sahâbî: DIHYE-İ KELBÎ
Peygamber efendimizin fedâisi: EBÛ DÜCÂNE
Mihmândâr-ı Resûlullah: EBÛ EYYÛB-EL ENSÂRÎ
En çok hadîs-i şerîf rivâyet eden sahâbî: EBÛ HÜREYRE
Resûlullahın süvârilerinden: EBÛ KATÂDE
Tevbesi ile meşhûr sahâbî: EBU LÜBÂBE
Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyan sahâbîlerden: EBÛ MÛSEL-EŞ’ARÎ
Çok hadîs rivâyet eden yedi sahâbîden: EBÛ SA’ÎD-İ HUDRÎ
Tek başına hicret eden sahâbî: EBÛ SELEME
Resulullahın fedâisi: EBÛ TALHÂ
Gıfarî kâbilsenin reisî: EBÛ ZER GIFÂRÎ
Kâdılık yapan sahâbîlerden: EBÜDDERDÂ
Resûlullahın hizmetçisi: ENES BİN MÂLİK
Evi ilk vakıf olan sahâbî: ERKAM BİN EBİ’L ERKAM
Câhiliye devrinde de tek bir Allaha inanan sahâbî: ES’AD BİN ZÜRÂRE
Yemenli sahâbîlerden: FEYRÛZ BİN DEYLEMÎ
İlk Müslüman sahâbîlerden: HABBÂB BİN ERET
İlk Müslüman olan sahâbîlerden: HÂLİD BİN SA’ÎD BİN ÂS
Meleklerin yıkadığı sahâbî: HANZALA BİN EBÛ ÂMİR
Darağacında ilk namaz kılan sahâbî: HUBEYB BİN ADİY
Sevgili Peygamberimizin sırdaşı: HUZEYFE BİN YEMÂN
Şehîdlerin efendisi: Hz. HAMZA
Peygamber efendimizin şâirlerinden: KÂ’B BİN MÂLİK
Resûlullahın süvârilerinden: MİKDÂD BİN ESVED
Resûlullah efendimizin fedâîlerinden: MUHAMMED BİN MESLEME
İslâmda ilk öğretmen: MUS’AB BİN UMEYR
Helâl ve harâmı iyi bilen sahâbî: MU’ÂZ BİN CEBEL
Hâşimoğullarının en yaşlısı: NEVFEL BİN HÂRİS
Eshâb-ı kirâmın meşhûr kumandanlarından: NU’MÂN BİN MUKARRİN
Medîne’de ilk vefât eden muhâcir sahâbî: OSMAN BİN MAZ’ÛN
Kâbe’nin hizmetinde olan sahâbî: OSMAN BİN TALHÂ
Peygamber efendimizin hatîblerinden: SÂBİT BİN KAYS
Ensârın en hayırlılarından: SA’D BİN MU’ÂZ
Şehîd olurken nasîhat eden sahâbî: SA’D BİN REBİ
Kur’ân-ı kerîmi en iyi okuyanlardan: SÂLİM MEVLÂ EBÛ HUZEYFE
Eshâb-ı kirâmın okçularından: SEHL BİN HANİF
Medîne’de en son vefât eden sahâbî: SEHL BİN SA’D
Piyâdelerin en hayırlısı: SELEME BİN EKVÂ
Kardeşlerinin işkence ettiği sahâbî: SELEME BİN HİŞÂM
Ehl-i beytten sayılan İranlı sahâbî: SELMÂN-I FÂRİSİ
Resûlullahın hizmetçisi: SEVBÂN
Allah yolunda malını mülkünü terkeden sahâbî: SÜHEYB-İ RUMİ
Yemâme kabîlesi reisi: SÜMÂME BİN ÜSÂL
Işık Saçan Sahâbî: TUFEYL BİN AMR
Akabe bî’atlerinde kavminin temsilcisi olan sahâbî: UBÂDE BİN SÂMİT
Eshâb-ı suffadan: UKBE BİN ÂMİR
Kırâati ile meşhûr sahâbî: ÜBEYY BİN KÂ’B
Resûlullahın çok sevdiği sahâbîlerden: ÜSÂME BİN ZEYD
Eshâb-ı kirâmın sancaktarlarından: ÜSEYD BİN HUDAYR
Kardeşleri tarafından işkence gören sahâbî: VELÎD BİN VELÎD

İsim: Ş Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri

2 Nis 2013 İsim Havuzu harfi ile başlayan isimler arasında bulunuyor.
Anlamı:

Şafak:Gündoğumundan önceki aydınlık.

Şahane: Tam anlamıyla güzel.

Şahika:Zirve, doruk.

Şanal: Ünlen, ünün yayılsın.

Şansal: Ünün yayılsın.

Şayeste: Uygun, layık.

Şaylan: Övünen, gururlu, neşeli.

Şaziye: Sevinç, gönül ferahlığı.

İsim: S Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri

2 Nis 2013 İsim Havuzu harfi ile başlayan isimler arasında bulunuyor.
Anlamı:

Sevim: Sevilmeye neden olan nitelik.

Sevinç: Sevinme duygusu, coşku.

Sevtap: Tapılacak kadar sevilen.

Seza: Uygun, yaraşan.

Sezen: Duyan, hisseden.

Sezer: Duyar, hisseder.

Sezgi: Anlama, sezme yeteneği.

Sezgin: Duygulu, anlayışlı.

Sezin: Sezme yeteneği olan, anlayışlı.

Sıla: Doğup büyüdügü yere dönme, yakınlarıyla kavuşma.

Sırma: Altın suyuyla yaldızlanmış gümüş tel, altın sarısı renginde saç.

Sibel:Buğday başaği, yere düşmemiş yağmur damlası.

Sima:Yüz, çehre, insan, tip

İsim: Erkek ve kadın sahabe isimleri

2 Nis 2013 İsim Havuzu harfi ile başlayan isimler arasında bulunuyor.
, , ,
Anlamı:

Peygamberimizin Hanımları
Hatice-yi Kübra (ra
Ayse-i Siddiyka (ra.)
Cuveyriye Bint-i Haris (ra)
Hafsa (ra.)
Meymune bint-i Haris (ra)
Safiye Bint-i Hayy (ra.)
Sûde Bint-i Zem’a (ra)
Ümm-i Habibe (ra)
Ümm-i Seleme (ra)
Zeyneb Bint-i Cahş(ra)
Zeyneb Bint-i Huzeyme (ra)

Peygamberimizin Kızları
Fatıma (ra)
Rukiyye (ra)
Ümmü Gülsum (ra)
Zeynep (ra)

Peygamberimizin Torunları
Peygamberimizin kızlarından
Zeyneb’in Ümâme adında bir kızı ile Ali adında bir oğlu;
Rukiyye’nin Abdullah adında bir oğlu;
Fatıma’nın Hasan, Hüseyin ve Muhsin adında oğulları
ile Ümmü Gülsüm ve Zeynep adında kızlarının olduğu bilinmektedir.

Diğer Hanım Sahabiler
Afra Hatun (ra)
Âtike Binti Zeyd (ra)
Cemile Binti Sabit (ra)
Cemile Binti Übey İbni Selül (ra)
Dürre Bint-i Ebi Leheb (ra)
Esma Bint-i Amr (ra)
Esma Bint-i Umeys (ra)
Esma Binti Yezid (ra)
Fatima Bin Esed (ra)
Fatime- Bint-i Hattab (ra)
Fatime Bint-i Kays (ra)
Habibe Binti Cahş (ra)
Hâlime Hatun (ra)
Hind Binti Amr (ra)
Hamne Binti Cahş (ra)
Havle Binti Hakim (ra)
Havle Binti Kays (ra)
Havle Binti Salebe (ra)
Hind Binti Utbe (ra)
Huleyde Binti Kays (ra)
Hünsa Amr İbni eş-Şerid (ra)
Leyla bint-i Ebi Hasme (ra)
Rubeyyi Binti Muavviz (ra)
Seffane Binti Hatim (ra)
Sümeyye Binti Habbat (ra)
Sümeyra Binti Kays (ra)
Şeyma Binti Hâris (ra)
Şifa Binti Abdullah (ra)
Tümadır Binti Amr (ra)
Ümmü Atıyye (ra)
Ümmü Büceyd (ra)
Ümmü Eymen (ra)
Ümmü Fadl (ra)
Ümmü Hâni (ra)
Ümmü Kühha (ra)
Ümmü Şerik (ra)
Ümmü Gülsüm Binti Ukbe (ra)
Ümmü Hakim Binti Haris (ra)
Ümmü Mabed (ra)
Ümmü Râfi Selmâ (ra)
Ümmü Ruman (ra)
Ümmü Süleym (ra)
Ümm-i Ümare (ra)
Ümm-ül Hayr Bint-i Sahr (ra)
Ümmü Varaka (ra)
Ümmü Zer Gifarriye (ra)
Ümmü Zinnire (ra)

İsim: R Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri

2 Nis 2013 İsim Havuzu harfi ile başlayan isimler arasında bulunuyor.
Anlamı:

Rahşan: Işıltı.

Ramize: Akıllı, zeki.

Rana: Güzel, hoş.

Rasime: Tören, merasim. <

Rayiha: Güzel koku.

Rebia: Bahar. ;

Remaye: Sembolik, simgesel.

Renan: İnleyen.

Rengin: Parlak renkli, hoş, süslü.

Reyhan: Feslegen, güzel kokulu bitki.

Rezzan: Ağırbaşlı, onurlu.

İsim: P Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri

2 Nis 2013 İsim Havuzu harfi ile başlayan isimler arasında bulunuyor.
Anlamı:

Pakize: Temiz, güzel
Palay: Yedek at
Papatya: Bir kır çiçeği
Peçen: Çayır, çimen
Peköz: Sağlam öz, özü sağlam kimse
Pelin: Sağlık için kullanılan bitki
Pelinsu : Pelin + Su (Bkz Pelin)
Pelit: Meşe ağacı ve yemişi
Pelşin: Yeşil yaprak
Pembe: Kırmızı beyaz renklerin karışımı
Peren: Yaprakları gri yeşil ve tüylü, çobanyastığı da denilen bir bitki
Peri: Düşsel bir yratık
Perihan : Periler perisi, çok güzel
Perisu: Peri kadar güzel ve su kadar saf olan.
Perizat: peri çocuğu. çok çok güzel.
Perran: Uçan, uçucu
Pervin: Ülker yıldız takımı (Süreyya)
Petek: Arıların ballarını biriktirdiği balmumu 8 gen kutucuklar
Peyker: Yüz, sima.
Pınar: Su kaynağı, göze
Pırıl: pırıl pırıl ikilemesinin tekil hali, ışıl
Pırıltı: Işık yansıması
Piraye: Süs, bezek
Polen: Çiçek tozu
Pürçek: Bitkilerin saçaklı kökü ya da püskülleri; şakaklardan sarkan Saç, zülüf, perçem
Püren: Bir çeşit çalı, meşe filizi
Pürlen: Nur İçinde.
Püsen: İnce ince yağan yağmur.

İsim: Ö Harfiyle Başlayan Kız Bebek İsimleri

2 Nis 2013 İsim Havuzu harfi ile başlayan isimler arasında bulunuyor.
Anlamı:

Ömür: Yaşama süresi, hayat.

Önder:Önde giden, önayak olan, lider, şef.

Övgül: Övülmeye değer.

Övünç: Övünülecek şey.

Özcan: Samimi, içten.

Özden: Özgür, özle ilgili.

Özge: Başka, yabancı, îyi, güzel, cana yakın, şakacı, yürekli, gözü pek.

Özgül: Bir türe ait olan, özü gül gibi olan.

Özgür: Kendi kendine hareket etme, karar verme gücü, hür, bağımsız.

Özlem: Yeniden görüşme, kavuşma arzusu, hasret.