İmam-ı Cafer Sadık
Üveys Karni
Hasan Basri
Malik bin Dinar
İbrahim bin Edhem
Bişr Hafi
Zennuni Mısri
Beyazidi Bestami
Abdullah ibni Mubarek
Süfyan-ı Sevri
Şekik Belhi
Ebu Hanife Kufi

İmam-ı Şafii
İmam-ı Hanbeli
Davud-u Tai
Harisi Muhasibi
Ebu Süleyman Darani
Muhammed bin Semmak
Mehmed bin Elem it Tusi
Ahmed-i Harb
Hatem-i Esam
Sehl bin Abdullah Tüsteri
Şeyh Maruf-i Kerhi
Sırrı Sakati

Fethi Musuli
Ahmed Havvari
Ahmed Hadraviyye
Ebu Turab
Yahya bin Muaz
Şah Şucai Kirmani
Yusuf bin Hüseyin
Ebu Hafs-ı Haddad
Hamdun-ı Kassar
Mansur bin Ammar
Cüneyd Bağdadi
Ebi Osman-ı Mekki

Ebu Said Harraz
Ebul Hüseyn Nuri
Osman Hayri
Abdullah ibni Cella
Ebu Muhammed Ruyem
İbni Ata
Davud-u Rakka
Yusuf Esbat
İshak Nehricuri
Semnuni Aşık
Ebul Hasan Poşneki
Hakimi Tirmizi

Ebu Bekri Varrak
Abdullah-i Menazil
Ali bin Sehl
Hayr-i Nessac
Hamza-i Horasani
Muhammedinil Murtaiş
Abdullah Muhammed Fadl
Ahmed-i Mesruk
Ahmed-i Mağribi
Ebu Ali Cürcani
Ebu Bekri Kettani
Abdullah-ı Hafif

Ebu Muhammed-i Ceriri
Huseyn-i Mansur-i Hallac
Habib-i Acemi
Utbet-ul Gulam
Rabiat-ul Adviye
Fadl ibni İyaz
Ahmed ibnil Asım il Antaki
Ebu Hazim-i Medeni
Abdullah Hasan
Feridüddin-i Attar